UYGARLIK TARİHİ 6: Musa Peygamber

1. Tekvin ve Çıkış'a göre; İsrailoğulları Mısırlı yerliler ile birlikte Nil Deltası'nın doğu tarafında en ağır işlerde çalışmakta ve Firavun'a kölelik etmekteydiler.

israiloğulları kölelik ile ilgili görsel sonucu

2. Hiksosların Mısır'ı işgal etmesinin ardından izledikleri politika sayesinde(Mısır'ı anlatırken bahsetmiştim) refah seviyeleri yükselmeye başladı; fakat kötü günler tekerrür edecekti.

İlgili resim

3. Musa doğduğu sırada Mısır'da İsrailoğulları köle olarak en ağır işlerde çalıştırılmaktaydı. İsrailoğulları atalarının toprakları olan Kenan illerine gitmek istedi iseler de Firavun onları bırakmadı. Kur'an'a ve Tevrat'a göre Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarından doğan bütün erkek çocukların öldürülmesini emretti. Bu hadise Kur'an ve Tevrat'ta yer almaktadır. Bunun üzerine çocuklar öldürülüp Nil Nehrine atıldı.

sahile vuran bebek ile ilgili görsel sonucu
Aylan bebeğin minicik vücudu sahile vurmuştu.

4. Ancak erkeklerin azalması bazı işlerin aksamasına sebep oldu ve bunun üzerine Firavun çocukların bir sene öldürülüp bir sene öldürülmemesini emretti.
İlgili resim

5. Musa, çocukların öldürüldüğü sene dünyaya geldi. İmran ve Yocheved ona yalnızca üç ay bakabildi. Kur'an'a göre Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına geleceklerden korktuğun zaman onu suya (Nil'e) bırak. Korkma, üzülme. Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber yapacağız" denmiştir.
musanın nile bırakılması ile ilgili görsel sonucu

6. Musevi kaynaklara göre firavun'un kızı Thermuthis Kurana göre ise karısı Asiye (daha sonra Musa'nın peygamberliğine inanacaktır) Musa'yı bulur ve saraya alır.
asiye ve musa ile ilgili görsel sonucu

7. Ancak çocuğun İbrani olduğu kısa sürede anlaşılır. Musa'nın ablası onu emzirecek bir İbrani aile bildiğini söyler ve onu gerçek annesine geri götürür.
Firavun bir İbrani olduğu gerekçesiyle çocuğu istemez, ancak daha sonra kabullenir. Kuran'da şöyle denir: "Firavun'un karısı dedi ki: "Benim için de, senin için de bir göz bebek; onu öldürmeyin; umulur ki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. "Oysa onlar (başlarına geleceklerin) şuurunda değillerdi."
İlgili resim

8. Musa, İbrani halkını atalarının izinde gitmeyi, özgür olmayı vaat etti.Daveti karşılık buldu ve Yehova tarafından bir asa ile ödüllendirildi. 
musanın asası ile ilgili görsel sonucu

9. Kendisini ve halkını kölelikten kurtarmaya çalışırken arkasına takılana Firavuna Nil Nehrini su mezarı yapar.
İlgili resim
10. Musa halkını Sina dağının eteklerine götürür.
İlgili resim

11. Bir gün Musa elinde bir kaç yontulmuş taş tablet aldıktan sonra ortadan kaybolur.
İlgili resim

12. Uzun bir süre sonra  Yehova tarafından yazdırılan 10 madde  ile geri döndü ve halkına nasıl yaşamaları gerektiğini anlattı.(bknz:10 emir)
hz musa ve on emir ile ilgili görsel sonucu

13. Musevilik'te ve Hristiyanlıkta Musa
torah ile ilgili görsel sonucu
Museviliğin kutsal kitabı Tanah'ın bir bölümünü meydana getiren Tevrat (Tora), Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddes'in Eski Ahit kısmında da bulunmaktadır. Bu sebeple Musevilikteki ve Hristiyanlıktaki Musa bahsi aynıdır.

14. İslam'da Musa

kuran ile ilgili görsel sonucu

Musa İslamiyet'e göre kendisine kitap verilen peygamberlerdendir. Kekeme olduğu için kardeşi Harun ile görevlendirilmiş, Firavun'a on bela göstermiş, Kızıldeniz'i mucizevi bir şekilde asasıyla yararak İsrailoğulları'nı Mısır'dan çıkarmış, Firavun ve ordusu İsrailoğullarının peşinden gelirken Kızıldeniz'de boğulmuşlardır. 

musa'nın 12 pınar ile ilgili görsel sonucu

Ayrıca asasıyla çölde İsrailoğulları için kayadan on iki pınar fışkırtmıştır. İnanca göre Tevrat, Allah tarafından Musa'ya indirilmiş, Sina yarımadasında, Eymen vadisinde, Tur dağında kavmine "on emir" adı altında Allah'ın şeriatını bildirmiştir. Kıssası özellikle Bakara suresi, Kassas suresi, Araf suresi, Şuara suresi ve Kehf suresi anlatılır.

15.Bazı Oryantalist ve yerli tarihçilere göre ise;

Musa'nın gerçek bir kişilik olup olmadığı spekülatiftir.Doğumu ve büyütülmesi ile ilgili anlatılan öykülerin bir kısmı Akad kralı Büyük Sargon, Karna ve Oedipus öyküleri ile örtüşür.

büyük sargon ile ilgili görsel sonucu
Sigmund Freud'a göre O bir Aton dini mensubudur ve Musevilik bu dini izlerini taşır. Akhenaton'un aton için yazdığı düşünülen övgü şiiri ile mezmurlar bölüm 105 arasında paralele ifadeler bulunur. Erkek çocuklarının sünnet edilmesine de ilk mısırlılarda rastlanır. Mısırlı araştırmacı Ahmet Osman'a göre ise O Aton'un kendisidir.

aton ile ilgili görsel sonucu

Musa Thutmose ile de ilişkilendirilir; Musa kendi annesi tarafından emzirildikten sonra saraya geri gelir ve ona hem sudan "çekip çıkarılma" (İbranice Maşa), hem de Antik Mısır dilinde (Moşe, örn. Thutmose=Thut isimli tanrının oğlu)"oğlu" anlamına gelen, Türkçede de Musa diye bilinen ismi verilir. Musa eski Mısır ve Yunan yazarlarına göre II. Ramses'in kızkardeşinin oğludur ve adı Rozarsif'tir.

hozarsif ile ilgili görsel sonucu

                                        BurhanOS

Paylaş:

Benzer Konular

Önceki Konu
Sonraki Yazı »