UYGARLIK TARİHİ 8: Hint-Avrupalılar


1.Hint-Avrupalılar Persler, Sami ve Mısır dünyasını fethediyor.

hint avrupalılar ile ilgili görsel sonucu

2.Mısır, Babil, Asur ve Fenike uygarlıkları neredeyse otuz yüzyıldan beri vardı ve verimli vadinin saygıdeğer halkı yaşlanıp yıpranmıştı.  

eski kavimler ile ilgili görsel sonucu

Ufukta yeni ve yumrukları daha sert bir topluluk belirdiğinde, eskilerin kötü kaderi mühürlenmiş oldu.

3. Avrupayı fethetmekle kalmayıp, bugün Britanya Hindistan'ı olarak bilinen ülkenin de hakim sınıfı için bu 'ırka' Hint-Avrupa ırkı denilmektedir.

hint avrupalılar ile ilgili görsel sonucu


4.Sami ırkı gibi beyaz insanlardı fakat Samilerden farklı olarak Macarca, Fince, ve Kuzey İspanyanın Bask lehçeleri hariç bütün Avrupa dil ailesinin atası olan bir dil konuşuyorlardı. 
konuşmak ile ilgili görsel sonucu

5.Biz onların varlığından haberdar olduğumuzda yüzyıllardan beri Hazar Denizinin kıyısında yaşıyorlardı ki günün birinde çadırlarını topladılar ve yeni yurtlar aradılar.

kavimler göçü ile ilgili görsel sonucu

Bazıları orta Asya'nın dağlarına ve İran yaylasını çevreleyen tepelerde yüzyıllar boyunca yaşadılar. Bunlara Ari deniliyor.
Diğerleri batan güneşin peşine düştü ve Avrupayı ele geçirdiler. ( Yunanistan ve Roma'dan bahsedince onlara değineceğim. Şimdilik Arilerden devam edelim)

6.Pek çoğu ulu öğretmenleri Zerdüşt'ün liderliğinde dağdaki evlerinden ayrılıp denize doğru, hızla akan İndus Nehri boyunca ilerlediler

zerdüşt ile ilgili görsel sonucu

7.Diğerleri, Batı Asyanın tepelerinde kalmayı tercih etti ve orada Medler ve Persler olmak üzere iki bağımsız toplum oluşturdular.

medler ile ilgili görsel sonucu

8.Hint-Avrupalılar batıda zafer kazanmaya yönelik çalışmalarını o kadar şevkle yapıyorlardı ki, kendilerinden yüzyıllar önce Avrupa'ya gelip Yunanistan ve Ege adalarına yerleşen akrabalarıyla çatıştılar.

İlgili resim
Yunanistan ve Pers Krallığı arasında 3 büyük savaş yaşandı.


Kaynak:1                                        Burhanos

Paylaş:

Benzer Konular

Önceki Konu
Sonraki Yazı »